Přihláška vyplňujte přihlášku zde,

odevzdejte nejpozději 14dnů před konáním výcvikáče - zač´tek je již v pátek!
tzn pokud se víkend koná 26-28.4.2019 tak očekávám přihlášku nejpozději 12.04.2019

vyplňujte přihlášku zde,

pokud se nahlásíte online přihláškou, tak očekávám dodání zálohy do max 3 dnů

můžete odevzdat i papírovou přihlášku