Zkoušky budou na jaře a podzim dle NZŘ a IPO společně s KK Adamov. Info bude zde

Mezitím si choďte trénovat na platz vymezéné termíny viz novinky

Řády si studujte např zde

https://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm